Belasting betalen

Niet leuk, maar onvermijdelijk; iedereen betaalt belasting. Dat is ook logisch, want u maakt gaandeweg uw leven gebruik van allerlei collectieve voorzieningen, en zo betaalt u ervoor. Elk jaar valt de belastingaanslag door de brievenbus. De belastingen worden in Nederland geind door de Belastingdienst.

Belasting voor particulieren

Er zijn drie belastinggrondslagen voor particulieren.
Box 1 Inkomstenbelasting: belasting uit inkomen en werk
Box 2
Box 3 Vermogensbelasting: belasting uit vermogen, de zogenaamde vermogensrendementheffing.

Er zijn diverse belastingtarieven volgens een zogenaamd progressief stelsel. Tot een inkomen van 33.000 euro betaalt u 35% inkomstenbelasting. Daarboven betaalt u tot 50.000 euro 42% belasting, en daarboven 52%.
Er zijn diverse aftrekposten, waaronder de hypotheekrente.

Belasting voor ondernemingen

Voor ondernemingen gelden er ook belastingen, met name de vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Het is zo geregeld dat u als ondernemer uiteindelijk hetzelfde betaalt als particulier, namelijk ook 52%.

Algemene belastingen

Daarnaast worden er nog allerlei andere belastingen geheven, zoals de omzetbelasting (BTW) en accijnzen. Maar ook de overdrachtsbelasting en erfbelasting.

Gevonden op:

3 thoughts on “Belasting betalen”

 1. Een lesje in belastingen

  Stel je eens voor. Tien mannen gaan iedere dag samen in hetzelfde restaurant eten en de gezamenlijke rekening bedraagt iedere keer 100 euro.

  Als ze deze rekeningen zouden betalen zoals wij belasting betalen, dan zou dat er ongeveer als volgt uitzien:

  – De eerste vier mannen (de armsten) zouden niets hoeven te betalen
  – De vijfde zou € 1 betalen
  – De zesde zou € 3 betalen
  – De zevende zou € 7 betalen
  – De achtste zou € 12 betalen
  – De negende zou € 18 betalen
  – De tiende (de rijkste) zou € 59 betalen

  Zo gezegd, zo gedaan… de tien mannen aten iedere dag in het restaurant en leken tevreden met deze regeling totdat op een dag de eigenaar van het restaurant naar hen toekwam en zei… “Omdat jullie zulke goede klanten zijn, krijgen jullie een korting. In het vervolg hoeven jullie nog maar 80 euro te betalen”.

  Omdat de groep de rekening nog steeds wilde betalen zoals ze gewend waren om hun belasting te betalen, had deze korting geen effect op de eerste vier mannen. Deze zouden nog steeds gratis eten. Maar wat betekende het voor de andere zes (betalende) mannen? Hoe moesten zij deze meevaller van 20 euro op een eerlijke manier verdelen? Ze realiseerden zich dat € 20 gedeeld door zes € 3,33 is. Maar als elk van de zes dat bedrag op hun rekening in mindering gebracht zou krijgen, dan zou dat betekenen dat de vijfde en de zesde man zelfs betaald krijgen om hun maaltijd op te eten!

  En dus stelde de eigenaar van het restaurant voor om ieders rekening ruwweg met eenzelfde deel te verminderen. Hij ging aan de slag om uit te werken wat ieder van hen zou moeten betalen en kwam tot het volgende resultaat:

  – De vijfde man hoefde (net als de eerste vier) niets meer te betalen (een besparing van 100%)
  – De zesde betaald € 2 in plaats van € 3 (een besparing van 33%)
  – De zevende betaald € 5 in plaats van € 7 (een besparing van 28%)
  – De achtste betaald € 9 in plaats van € 12 (een besparing van 25%)
  – De negende betaald € 14 in plaats van € 18 (een besparing van 22%)
  – De tiende betaald € 49 in plaats van € 59 (een besparing van 16%)

  Elk van de zes was beter af dan daarvoor en ook de eerste vier bleven gewoon gratis eten. Maar eenmaal buiten het restaurant begon de ellende toen ze hun besparingen vergeleken…

  “Ik heb maar 1 euro van de 20 euro gekregen”, zei de zesde man. En wijzend op de tiende vervolgde hij: “maar hij kreeg 10 euro!”

  “Ja, dat klopt.” zei de vijfde man. “Ik heb ook maar 1 euro bespaard. Het is oneerlijk dat hij tien keer zoveel krijgt als ik!”

  “Het is waar!” riep de zevende man. “Waarom zou hij 10 euro terugkrijgen terwijl ik maar 2 krijg? De rijken krijgen alle meevallers!”

  “Wacht eens even,” riepen de eerste vier eensgezind. “Wij kregen helemaal niets. Dit systeem buit de armen uit!”

  De negen man omsingelden vervolgens de tiende en reageerden hun frustraties op hem af.

  De volgende dag kwam de tiende man niet meer opdagen en de negen aten zodoende zonder hem. Maar toen de rekening kwam ontdekten zij iets belangrijks. Al hun geld bij elkaar opgeteld hadden ze niet eens genoeg om de helft van de rekening te voldoen!!!

  En dat, jongens en meisjes, journalisten en gewaardeerde collega’s, is hoe ons belastingsysteem werkt. De mensen die het meest belasting betalen profiteren het meest van belastingverlagingen. Als je hen te zwaar belast en aanvalt omdat ze rijk zijn, bestaat de kans dat ze op enig moment niet meer op komen dagen. Sterker nog, ze zouden wel eens kunnen besluiten om overzees te gaan eten.

  Bron: David R. Kamerschen, PhD
  Professor Economie
  Universiteit van Georgia

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *