Bitcoin

Bitcoin is een vorm van electronisch geld, voor het eerst gemaakt in 2009. Bitcoins (afkorting BTC) zijn niet meer dan ingewikkelde wiskundige digitale sleutels, waar een waarde aan wordt toegekend. Bitcoin is gebaseerd op de zogenaamde peer-to-peer technologie, hetgeen betekent dat de opslag en uitruil plaatsvindt tussen consumenten onderling. Er komt geen centrale instelling aan te pas.

Geen toezicht of regulering

Dit is het eerste wereldwijde betaalmiddel waar – voor zover nu bekend – niet een overheid of andere grote belangen achter staan, maar dat van de mensen zelf is. Dit gegeven vormt voor veel techneuten en internetfans een belangrijke waarde van de munt. Tegelijk is het nadeel dat, in tegenstelling tot een reguliere munt, er dus niet een centrale instantie of land garant staat voor de waarde. De koers van de bitcoin is nog zeer volatiel.

bitcoin koers

Bitcoin bubble

Eind 2013 is er een ware hype ontstaan rondom dit digitale ruilmiddel, waarbij de koers omhoog schoot van EUR 9,00 naar EUR 900,00. U leest het goed; de waarde is binnen een maand verhonderdvoudigd. Veel consumenten hebben het electronisch geld gekocht voor speculatieve doeleinden. Naar verluidt heeft inmiddels 1% van de Nederlanders bitcoins in bezit.
Toezichthoudende instanties zoals De Nederlandse Bank waarschuwen inmiddels voor het hoog speculatieve karakter van dit ruilmiddel.

Bitcoin koers

Zoals hierboven gesteld, kan de koers van de bitcoin flink schommelen. Was de koers in 2012 nog EURO 9,00, in november 2013 kwam de koers tot EUR 900,00. Eind 2013 schommelt de koers rond de EUR 500. Koersschommelingen van 10 a 20% per dag zijn niet ongebruikelijk. De koersen zijn continue te volgen, kijk bijvoorbeeld op actuele bitcoin koers.

Op dit moment weet niemand wat de toekomst van de Bitcoin is. Inmiddels zijn er veel kopie├źn van digitale munten ontstaan, met nog grotere koersschommelingen. Is Bitcoin een hype, die net als de tulpen bubble in de 17e eeuw uit elkaar spat, of is het een bestendige munt die altijd een intrensieke waarde wereldwijd als ruilmiddel zal behouden?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *