Disclaimer

Disclaimer
Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud van deze website is van niet-deskundige en geheel vrijblijvende aard. Het gebruik van de website, inclusief het opvolgen van enig advies dat is gegeven op de website, is geheel voor eigen risico.

Voor de getoonde financieel producten, diensten of adviezen geldt dat de uitgever van de website hier niet verantwoordelijk voor kan worden gesteld. De uitgever van de website is geen (financieel) dienstverlener, aanbieder en/of bemiddelaar van (financiele) producten en/of diensten. Deze aansprakelijkheid berust uitsluitend bij de adverterende derde.

Copyright & auteursrecht
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van opgenomen artikelen op deze website blijft bij de originele auteur. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van deze website en/of de originele auteur.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies en plaatst deze mogelijk op uw computer. Wilt u dit niet? Verlaat dan deze website. Lees meer over cookies.

Privacy
Op de website wordt mogelijk gebruik gemaakt van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites (ondermeer door middel van cookies) om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geinteresseerd bent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *