Overtuiging

Een wellicht wat vaag begrip, maar wij scharen alle levensbeschouwelijke en filosofische overpeinzingen onder een containter-begrip; Persoonlijke overtuiging. Dit kan een religie zijn, maar ook een filosofie. Denk aan het christendom, de islam, maar ook bepaalde filosofieen en goede doelen.