Regels hypotheken

De wereld is in beweging en het gaat economisch gezien mogelijk wat minder waardoor sommige zaken versterkt worden. Door de overconsumptie van de miljoenen mensen die een hypotheek hebben gekregen van hun banken, terwijl ze hier eigenlijk niet klaar voor waren, hebben onze economie in een grote dip terecht gebracht en gleden we in een diepe afgrond. Op dit moment krabbelen we weer op en zelfs Griekenland kan ons hier niet van weerhouden. De wereld is door alle economische tegenslag wel sterker gaan samenwerken. Samen zijn we sterk en kunnen we de wereldeconomie weer op het goede spoor zetten.

Hypotheekmarkt ingezakt

Hetzelfde geld voor de hypotheekmarkt. Hoewel deze helemaal is ingezakt, krabbelt ook deze langzaam weer op. Er worden niet meer zoveel hypotheken verstrekt als in de hoogtijdagen, echter er worden nog veel huizen verkocht en de kopers hebben hiervoor een hypotheek nodig. De huizenmarkt is door het verslechteren van het economische klimaat ook verminderd en hangt nauw samen met de hypotheekmarkt. Een huis kopen gebeurt immers zelden zonder hypotheek. Particulieren moeten in de hypotheekvorm geld lenen om een woning te bekostigen. Doordat de markten en economie zijn verslechterd, hanteren de banken andere en veel scherpere regels bij het verstrekken van een hypotheek. De vette jaren zijn voorbij en om deze terug te laten komen dient men nu even door de zure appel heen te bijten. Ooit zullen echter de mooie gouden tijden en jaren weer terugkomen. Daar twijfelt niemand aan.

Hypotheek aanvragen

Een hypotheek krijgen is dus moeilijker geworden, maar niet onmogelijk. De verstrekkingsnormen zijn door de banken naar beneden bijgesteld en ook wil men meer zekerheden. Dan is er ook nog de overheid die in Nederland heeft ingegrepen op de Nederlandse hypotheekmarkt. Ze hebben de maximale hypotheek teruggebracht tot 110 procent van de aankoopwaarde van het huis. Men kan dus de woning kopen en enkel en alleen de kosten koper meefinancieren. Mensen met een lening kunnen op deze manier minder snel een hypotheek krijgen. Hetzelfde geldt voor mensen met een krediet of een leasecontract. U moet hiermee dus oppassen en deze pas afsluiten als u een woning heeft aangekocht. Een tijdelijke verandering in de huizenmarkt is dat men geen zes, maar slechts twee procent overdrachtsbelasting betaalt bij de aankoop van een woning. De overheid heeft hiermee geprobeerd om de Nederlandse woningmarkt weer in beweging te krijgen. Het echte effect hierdoor is echter uitgebleven.

Toekomst hypotheekrenteaftrek

Mensen zijn bang geworden dat er nare en minder positieve veranderingen volgen in de toekomst. Zeker nu alle overheden in Europa en dus ook Nederland moet besparen en de tekorten moeten aanvullen. Nu zijn de meeste mensen bang dat de hypotheekrente aftrek wordt afgeschaft, wat mogelijk zeer slechte gevolgen kan hebben voor de huizenprijzen. Schoolboek voorbeelden van het tegendraads handelen van de overheid op de economie gelden blijkbaar niet meer. De overheid gooit geen koren op de molensteen om de hypotheekmarkt te redden of de huizenmarkt om maar te zwijgen over de Nederlandse economie. Het is wel jammer want in de schoolboeken pakte altijd alles zo goed uit. Wat de toekomst ons zal brengen is nog niet bekend! Echter, verandering zal er altijd zijn en altijd komen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version