Scheiden

Drie vormen van echtscheiding

Wie een echtscheiding aangaat, kan kiezen uit drie manieren om te scheiden. De drie echtscheidingsvormen zijn: scheiding van tafel en bed, de “normale” echtscheiding en een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Wat deze drie manieren van scheiden precies inhouden leggen we je graag uitgebreid uit:

Echtscheiding

De “gewone” echtscheiding is de scheiding tussen partners die het meest voorkomt. In het geval van een echtscheiding laten de twee partijen de huwelijksovereenkomst ontbinden, om vervolgens los van elkaar het leven voort te zetten. Vanzelfsprekend is dit gemakkelijker wanneer een stel géén kinderen heeft. Immers is dan ook geen spraken van een ouderschapsregeling zoals bijvoorbeeld co-ouderschap. Wel kan het zijn dat één van de ex-partners de ander nog partneralimentatie moet betalen na de echtscheiding.

Scheiding van tafel en bed

Als een stel een scheiding van tafel en bed besluit in te gaan, betekent dat net als bij een echtscheiding dat zij gescheiden van elkaar willen leven. Simpel gezegd willen de (ex-)partners niet meer samen eten en het bed delen. Omdat de wet vandaag de dag niet meer verplicht tot samenwonen wanneer je gehuwd bent, komt een scheiding van tafel en bed ook steeds minder voor.

Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

Wie scheidt van tafel en bed, is na de scheiding officieel gezien nog wel gewoon gehuwd met zijn/haar (ex-)partner. Je kunt er vervolgens natuurlijk voor kiezen je huwelijk te laten ontbinden nadat je bent gescheiden van tafel en bed. Voor die ontbinding heb je toestemming nodig van de rechter. Je kan de rechter op vier manieren vragen om het huwelijk te ontbinden na een scheiding van tafel en bed:

1. via een gezamenlijk verzoek tot ontbinding van het huwelijk. In zo’n situatie geldt geen termen en de rechter zal bovendien gegarandeerd akkoord gaan.

2. je kan ook een eenzijdige aanvraag indienen bij de rechter. Deze aanvraag zal altijd goedgekeurd worden wanneer je al langer dan drie jaar gescheiden bent van tafel en bed.

3. wil je een eenzijdige aanvraag indienen bij de rechtbank, maar ben je nog niet drie jaar gescheiden van tafel en bed? Dan zal de rechter je aanvraag alleen gehoorzamen indien je langer dan een jaar gescheiden bent van tafel en bed, en je partner zich misdraagt of niet aan de gemaakte afspraken houdt.

“Vroeger” had je ook nog als echtscheidingsvorm de flitsscheiding. Die bestaat echter vandaag de dag niet meer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *