Games

In de vermaaksector, de entertainmentindustrie, hebben de games de andere vrijetijdsbestedingen allang ingehaald. Het blijkt dat consumenten sinds 2009 meer tijd besteden aan games dan aan concerten, muziek luisteren of films kijken. En daarmee is het een belangwekkende sector geworden. Lees meer over de X-box, de Playstation, Nintendo DS, de Wii en andere leuke spelletjes.