Home > Verkeer > Verkeer

Verkeer

September 16th, 2011 Leave a comment Go to comments

In Nederland is er een nationaal, regionaal en lokaal wegennet.

Snelwegen

Het nationale wegennet wordt onderhouden door Rijkswaterstaat. Het betreft de autosnelwegen, gekenmerkt door de afkorting met een A. Bekende wegen zijn de A2, A4, A7, A9, A13, A15, A16, A20, A30, A59 en de A73.
De A3 is er (nog) niet, die zou dwars door het Groene Hart moeten komen. De maximale snelheid op Nederlandse snelwegen is in principe 120 km/h, met enkele uitzonderingen naar 130 km/h.

Provinciale wegen

Ook het regionale wegennet wordt onderhouden door Rijkswaterstaat. Deze wegen worden gekenmerkt door een afkorting met de beginletter N. De N201, N206, N13, N470 en N20 zijn bekende provinciale wegen. Doorgaans is de maximale snelheid hier 80 km/h, maar er zijn ook wegen waar men 100 km/h mag rijden.

Gemeentelijke wegen

De lokale wegen zijn veelal binnen de bebouwde kom gelegen. De maximale snelheid is in beginsel 50 km/h, met vaak een beperking in de bebouwde kom naar 30 km/h.

Gevonden op:

Categories: Verkeer Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.