Verkeer

In Nederland is er een nationaal, regionaal en lokaal wegennet.

Snelwegen

Het nationale wegennet wordt onderhouden door Rijkswaterstaat. Het betreft de autosnelwegen, gekenmerkt door de afkorting met een A. Bekende wegen zijn de A2, A4, A7, A9, A13, A15, A16, A20, A30, A59 en de A73.
De A3 is er (nog) niet, die zou dwars door het Groene Hart moeten komen. De maximale snelheid op Nederlandse snelwegen is in principe 120 km/h, met enkele uitzonderingen naar 130 km/h.

Provinciale wegen

Ook het regionale wegennet wordt onderhouden door Rijkswaterstaat. Deze wegen worden gekenmerkt door een afkorting met de beginletter N. De N201, N206, N13, N470 en N20 zijn bekende provinciale wegen. Doorgaans is de maximale snelheid hier 80 km/h, maar er zijn ook wegen waar men 100 km/h mag rijden.

Gemeentelijke wegen

De lokale wegen zijn veelal binnen de bebouwde kom gelegen. De maximale snelheid is in beginsel 50 km/h, met vaak een beperking in de bebouwde kom naar 30 km/h.

Auto rijden
Als je wilt autorijden in Nederland, dan is een rijbewijs verplicht. Je kan in Nederland een rijbewijs krijgen door een theorie examen en een praktijk examen succesvol te voltooien. Je kan via internet via diverse websites gratis het theorie examen oefenen.

Gevonden op:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *