Zorgsparen

Vanaf het voorjaar 2012 komt er een nieuw spaarproduct op de markt, het zogenaamde Zorgspaarproduct. De bedoeling van het Zorgspaarproduct of te wel het Zorgsparen is dat mensen zo lang mogelijk de eigen regie over zorg, wonen en welzijn kunnen houden. Het Zorgsparen anticipeert op de in de toekomst waarschijnlijk steeds kleiner wordende basis- en aanvullende verzekeringen.
De Zorgspaarrekening kent een gegarandeerde rente en is gekoppeld aan de service van de zorgverzekeraar.

Lees meer:
Zorgsparen
Zorgspaarrekening

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version